03/02/2019

W jaki sposób i gdzie można sprawdzić czy posiadasz długi? Rekomendacje od specjalistów

Dość często osoby mają dług nawet o tym nie wiedząc. Zatem jeżeli chcesz sprawdzić, czy nie jesteś na liście dłużników jakiejkolwiek firmy lub organizacji, doradzamy przeczytać niniejszy artykuł. Zamieszczone w nim informacje będą przydatne także w przypadku, jeśli nie wiesz, które zobowiązanie dokładnie ponosisz.

Przede wszystkim fakt, że znalazłeś się na liście wcale nie oznacza, że jesteś dłużnikiem. W bazach mogą istnieć też tak zwane „pozytywne” informacje. Zatem po co w ogóle sprawdzać listę?

 

Stan zadłużenia: w jakich przypadkach warto sprawdzić rejestry?

Wpisanie do listy osób zadłużonych odbywa się bez względu na to, na jaką kwotę dana osoba jest zadłużona. Figurowanie w takim rejestrze jest poważną przeszkodą dla tych, którzy chcą wziąć na siebie nowe zobowiązania finansowe. Otóż nawet mając 200 zł zaległych wypłat możesz znaleźć się w rejestrze obok poważnie zadłużonych osób. Znajdując się na takiej liście z małym prawdopodobieństwem uzyskasz umowę na abonament telefoniczny lub szybko zamówisz dostarczenie usług telekomunikacyjnych.

Powody wpisania do rejestru mogą być dość błahe, na przykład: – brak terminowości w opłatach za korzystanie z telefonu. Ponadto warto pamiętać, że za zadłużenie uważane są nie tylko kwoty pożyczki, ale również odsetki z tytułu zwłoki w opłatach oraz inne koszty wynikające na podstawie zawartej umowy. Ogólna kwota długu z czasem ulega powiększeniu.

Dług, który powstał pewien czas temu, również może zostać przekazany innemu właścicielowi na podstawie tak zwanej cesji wierzytelności. W takim przypadku sam dług nie zmienia się, natomiast zmianie ulega jedynie jego właściciel.

Specjaliści doradzają mieć świadomość posiadanych długów, ponieważ pozwala ona bardziej racjonalnie zarządzać finansami oraz stopniowo spłacać ewentualne zobowiązania finansowe, gdy nie ma możliwości zrobienia tego w odpowiednich terminach. Sprawdzając rejestr dłużników można mobilizować siły, aby szybko usunąć zaległości i z czasem całkowicie wyjść z długów, co pozwoli prowadzić bardziej spokojne życie i swobodnie budować plany finansowe.

 

Czy mam dług: jak to sprawdzić i gdzie?

Obecnie można na kilka sposobów dokonać sprawdzenia własnych zadłużeń. Ogólnie rzecz biorąc problem zadłużeń wśród Polaków obecnie wygląda dość poważnie, dlatego coraz częściej tworzone są narzędzia pozwalające na bieżąco monitorować stan własnego zadłużenia oraz sam fakt jego istnienia.

Największą popularnością wśród obywateli Polski cieszą się rozwiązania internetowe. Takie bazy danych są tworzone przez różne instytucje zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Do najpopularniejszych rejestrów zaliczane są:

·                     Biuro Informacji Gospodarczej (BIG),

·                     Biuro Informacji Kredytowej (BIK),

·                     Krajowy Rejestr Długów (KRD).

 

Za pośrednictwem takich rejestrów łatwo sprawdzisz następujące informacje:

·         Dotyczące wszystkich przedsiębiorców oraz konsumentów (w przypadku ich pisemnej zgody na to). Opcja dostępna dla przedsiębiorców, którzy również mogą sięgnąć po informacje na temat siebie samych;

·         Dotyczące wszystkich przedsiębiorców (w przypadku ich pisemnej zgody na to). Opcja dostępna dla konsumentów;

·         Dotyczące siebie samego.

·         Konsument zaś nie ma dostępu do informacji dotyczących innych konsumentów, a więc dane dotyczące na przykład sąsiada uzyskasz tylko w tym przypadku, gdy jest on przedsiębiorcą.

 

Czy dane o Tobie znajdują się w Biurze Informacji Kredytowej?

Warto zacząć sprawdzanie obecności własnego nazwiska w rejestrach dłużników od danych Biura Informacji Kredytowej, które jest największą bazą przechowującą informacje tego typu w Polsce, a także zawiera informacje dotyczące zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

To w BIK znajdziemy informacje dotyczące zobowiązań finansowych o różnym charakterze, w tym związanych z bankami, SKOK-ami, większością firm pożyczkowych. Takie informacje gromadzone są w raporcie BIK-u pod tytułem „Informacja ustawowa”, pozwalającym sprawdzić:

·                     Datę powstania konkretnego zobowiązania finansowego;

·                     Wielkość długu;

·                     Aktualny status zobowiązania (za pomocą takich informacji dowiesz się czy masz długi objęte postępowaniem komorniczym lub windykacją);

·                     Podsumowanie dotyczące aktualnie spłacanych zadłużeń finansowych.

Jeszcze niedawno taki raport dostępny był całkiem za darmo, ale teraz jego koszt wynosi 39 zł. Obecnie raport nadawany jest w dwóch formach:

·                     Elektronicznej, dostępnej natychmiast po złożeniu zamówienia;

·                     Papierowej, oczekiwanie będzie dorównywać czasowi przesyłki tradycyjnej.

 

Procedura dokonywana jest w kilku krokach, które poniżej zostały dokładnie opisane:

1. Wypełnienie formularza (obowiązkowo powinny zostać podane PESEL oraz numer dowodu osobistego);

2. Potwierdzenie tożsamość osoby składającej wniosek. Najczęściej firmy kredytujące proszą o podanie:

·         numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość (może to być paszport lub dowód osobisty) oraz numeru PESEL,

·         adresu, numer telefonu, adresu skrzynki elektronicznej,

·         skanu lub dobrej jakości zdjęcia Twojego dokumentu tożsamości. Wymagana jest forma obustronna, a wśród akceptowanych formatów znajdują się: PNG, JPG  oraz PDF,

·         przelewu identyfikacyjnego w wysokości 1 zł, dokonanego z prywatnego konta bankowego pożyczkobiorcy. Płatność powinna zostać dokonana za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.

3. Dokonanie płatność (ustalona przez państwo kwota to 39 zł);

4. Generowanie raportu.

 

Istnieje również inna droga pozwalająca na uzyskanie raportu za darmo. Przewiduje ona dokonania trzech kroków opisanych poniżej:

1.         Zamówienie aktualnego druku wniosku (w tym celu należy wejść do panelu BIK i wyszukać formularz kontaktowy);

2.         Wypełnienie formularza kontaktowego;

3.         Złożenie wniosku do BIK. Można to również zrobić na kilka sposobów:

·         osobiste dostarczenie do Centrum Obsługi Klientów BIK, które znajduje się w Warszawie,

·         za pośrednictwem poczty,

·         bezpośrednio w portalu BIK za pomocą formularza kontaktowego,

·         za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym przypadku w postaci załącznika wymagany jest również podpis elektroniczny osoby składającej wniosek.

 

Jak sprawdzić, czy informacje o Tobie zostały wniesione do KRD przez Biuro Informacji Gospodarczej?

Na terenie Polski działa kilka Biur Informacji Gospodarczej, jednak najbardziej wiarygodne oraz aktualne informacje znajdziemy w Krajowym Rejestrze Długów. Można pobrać informacje z tej strony po przejściu łatwej weryfikacji dokonywanej bezpośrednio na stronie KRD. Trzeba tylko pamiętać, że na adres mailowy KRD dla potwierdzenia własnej tożsamości należy wysłać skan dowodu osobistego. Po wykonaniu wszystkich kroków łatwo sprawdzisz, czy dotyczące Ciebie informacje trafiły do KRD BIG S.A.

Aby skorzystać z usługi wystarczy wybrać „Sprawdź swój PESEL”, przechodząc pod adres: http://www.konsument.krd.pl/Sprawdz-swoj-pesel.

Posługując się tą stroną uzyskasz taki sam raport, jak organizacje kontrolujące podczas sprawdzania Twojej wiarygodności finansowej (w tym firmy udzielające pożyczek pieniężnych).

Wpis do rejestru może być dokonany za pośrednictwem wierzyciela - jeśli masz dług, którego kwota wynosi co najmniej 200 zł, a zaległości w jego spłacie przekraczają okres 60 dni. Jednak, by wpis był dokonany, wierzyciel powinien o tym poinformować osobę zalegającą z płatnością. Zatem pozostaje zawsze czas na poprawienie sytuacji (30 dni przed wpisaniem do rejestru zadłużonych osób).

Strona internetowa KRD również pozwala dokonać sprawdzenia informacji na temat osób i firm, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprawdzały Twoją wiarygodność finansową oraz to, jakie informacje zostały dla nich udostępnione.

Inne bazy osób zadłużonych wyglądają podobnie. Korzystanie z zawartych w nich informacji jest możliwe wyłącznie dla osób zarejestrowanych, które zweryfikowały swoją  tożsamość. Interface takich systemów jest maksymalnie łatwy i pozwala na intuicyjną obsługę.

 

Jak wyjaśnić kwotę długu, którą masz u komornika?

W tych przypadkach, kiedy dług podlega egzekucji komorniczej, próbę kontaktu z osobą zadłużoną podejmie sam komornik. W sytuacjach, kiedy nie będzie możliwości porozmawiania o zadłużeniu lub pojawią się pytania dotyczące poziomu zadłużenia, możesz również skontaktować się z komornikiem osobiście. Dane do kontaktu z odpowiednią osobą zostaną podane na kopercie korespondencyjnej, wysłanej do Ciebie przez konkretnego komornika.

 

Czy trafiłeś do Narodowego Centrum Długów?

NCD jest platformą internetową, gdzie za pośrednictwem wierzycieli są dodawane oraz sprzedawane długi. Ty również możesz łatwo uzyskać dostęp do takiej platformy pozwalającej sprawdzić czy nie trafiłeś w wyniku pożyczenia pieniędzy do ich bazy danych. Aby uzyskać informacje, które są dla Ciebie interesujące, należy podać dane osobowe na stronie internetowej znajdującej się pod następującym linkiem: https://narodowecentrumdlugow.pl/.

Pamiętaj, że posiadanie informacji o Twoim zadłużeniu jest bardzo ważne, ponieważ pozwala dokonywać bieżącej kontroli własnej sytuacji finansowej i szybko reagować w sytuacji, gdy będziesz posiadać do dyspozycji co najmniej pewną część pieniędzy potrzebnych do spłacenia kredytu.