05/11/2019

Rozpoczęcie studiów na uczelni wyższej to czas, kiedy większość osób zaczyna sama zarządzać własnym życiem oraz uzyskuje swobodę działań w podejmowaniu decyzji. Jest to również czas poszukiwania pierwszego mieszkania poza domem rodziców. Alternatywą akademika lub wynajęcia pokoju w mieszkaniu studenckim jest zakup własnego mieszkania, szczególnie że można to zrobić na kredyt. Jednak czy taki kredyt zawsze jest dobrym rozwiązaniem? Przecież wiąże się ono z licznymi zobowiązaniami...

 

Studencki kredyt hipoteczny - poważne zobowiązanie młodej osoby.

W ofercie polskich banków nie da się znaleźć czegoś takiego, jak studencki kredyt hipoteczny, ponieważ osoba podejmująca naukę na studiach wyższych jest traktowana jako osoba fizyczna. Zatem bank tak samo dokonuje sprawdzania zdolności kredytowej osoby młodej, która powinna posiadać pracę ze stabilnym dochodem.

Badane są również inne kwestie dotyczące potencjalnego kredytobiorcy według algorytmów przyjętych w konkretnych bankach. Banki z reguły nie biorą pod uwagę faktu kontynuacji przez osobę studiów, więc jedynym sposobem na zwiększenia szans uzyskania pozytywnej decyzji od banku jest złożenie wniosku do kilku instytucji finansowych. Na podjęcie decyzji przez bank również będą oddziaływać:

 • Kwota wkładu własnego;
 • Pożyczana kwota;
 • Czas, na jaki bierze się kredyt.

 

Okoliczności uzyskania kredytu przez studenta

Banki często zadają pytania o to, czy student uczy się na studiach dziennych lub zaocznych. Wiąże się to z tym, że tryb podjęcia studiów przekłada się często na tryb zatrudnienia, co z kolei będzie oddziaływać na zdolność kredytową danej osoby. Jak pokazuje praktyka, kredyty w Polsce uzyskują zarówno studenci studiów dziennych, jak i zaocznych - ważne jest tylko, by dana osoba posiadała stabilną pracę oraz mogła uzyskać pozytywną decyzję od banku dotyczącą wsparcia finansowego.

 

Jaką rolę ma forma zatrudnienia?

Nie jest to żadną tajemnicą, że banki chętniej udostępniają kredyty studentom, którzy podejmują studia zaocznie, a jednocześnie mają stałe zatrudnienie. W tym przypadku nawet to, że płacą oni za naukę nie obniża ich zdolności kredytowej. Wystarczy, że posiadają potwierdzenie stałego uzyskiwania wystarczająco wysokiej pensji.

Uważa się, że umowa o pracę jest bardziej pewna, niż posiadanie umowy zlecenie lub umowy o wykonaniu konkretnego dzieła.

W każdym przypadku bank będzie wymagał wyciągu z rachunku, na podstawie którego będą weryfikowane dochody uzyskiwane przez osobę, a dodatkowo zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach. W przypadku, gdy osoba pracuje na podstawie umowy na czas określony, powinna ona podać promesę zatrudnienia.

Jak pokazuje praktyka, umowy cywilnoprawne dla studenta nie zawsze są gwarancją uzyskania kredytu na mieszkanie. Natomiast co najmniej dwuletnie prowadzenie własnej działalności lub umowa o pracę poświadczająca odpowiednie przychody, ponadto posiadając umowę o pracę student może również liczyć na kredyt mieszkaniowy, który będzie spłacał razem ze współkredytobiorcą.

 

 

Natomiast co najmniej dwuletnie prowadzenie działalności  własnej lub umowa pracy, przynosząc dobre zyski, ponadto posiadając umowę o pracy student również może liczyć na kredyt mieszkaniowy, który będzie wypłacał razem ze współkredytobiorcą.

 

Niezbędne dokumenty

Aby uzyskać kredyt hipoteczny student, jak i każda inna osoba fizyczna, powinien przedstawić bankowi następujące dokumenty:

 

W przypadku podjęcia pracy na podstawie umowy na czas określony:

 • Umowę o pracę;
 • Zaświadczenie potwierdzające kwotę uzyskiwanych dochodów;
 • Wyciąg poświadczający przepływ pieniędzy na rachunku bankowym, na który osoba uzyskuje wynagrodzenie;
 • W przypadku, gdy wynagrodzenie płatne jest w gotówce - druki
  RMUA;
 • Świadectwo pracy;
 • Promesę zatrudnienia.

 

W przypadku podjęcia pracy na podstawie umowy na czas określony:

 • Zaświadczenie potwierdzające kwotę uzyskiwanych dochodów;
 • Promesę zatrudnienia;
 • Wyciąg poświadczający przepływ pieniędzy na rachunku bankowym, na który osoba uzyskuje wynagrodzenie;
 • Świadectwo pracy;
 • Wydane przez pracodawcę oświadczenie potwierdzające brak jakichkolwiek przeciwwskazań do przedłużenia umowy.

 

W przypadku podjęcia pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej:

 • Wyciąg PIT 37 za ostatni rok;
 • Wyciąg poświadczający przepływ pieniędzy na rachunku bankowym, na który osoba uzyskuje wynagrodzenie;
 • Zawartą zgodnie z wymaganiami prawa umowę świadczenia usługi zlecenia lub o wykonaniu dzieła.

Czy warto decydować się na wzięcie kredytu razem z współkredytobiorcą?

Jak świadczy polska rzeczywistość, studenci często nie mają wystarczającej zdolności kredytowej pozwalającej im samodzielnie ubiegać się o kredyt hipoteczny. Dobrym rozwiązaniem będzie dla nich sięgnięcie po kredyt razem z drugą osobą, która może pozytywnie przejść wszystkie weryfikacje bankowe. Taką osobą może być pracujący rodzic, a gdy młoda osoba jest już w małżeństwie, może ubiegać się o kredyt hipoteczny wraz z małżonkiem.

Wady i zalety

W każdym razie ubiegając się o kredyt mieszkaniowy student uzyskuje takie oto korzyści:

 • Uzyskuje własną przestrzeń do życia, którą może urządzać odpowiednio ze swoim gustem;
 • Staje się maksymalnie niezależny nie tylko od rodziny, ale i współlokatorów;
 • Nie ma już potrzeby przez wiele lat odkładać pieniędzy na zakup mieszkania;
 • Staje się właścicielem nieruchomości - dobrej inwestycji na przyszłość.

Z innej strony warto też pamiętać, że kredyt hipoteczny - to poważne wieloletnie zobowiązanie finansowe, które ma swoje minusy:

 • Płynność finansowa jest tracona wraz z pojawieniem się zaległości w spłacie rat, co może też doprowadzić do utraty mieszkania;
 • Przeprowadzając się do innego miasta dana osoba powinna dopełnić większej ilości formalności dotyczących wynajmu lub sprzedaży mieszkania kupionego na podstawie kredytu hipotecznego.

Ryzyko, które ponosi bank udzielający kredytu hipotecznego

Decydując się na współpracę ze studentem bank podejmuje znaczne ryzyko, ponieważ osoba młoda może okazać się niewypłacalna lub spłacać należności z opóźnieniem. Ponadto osoby młode często nie posiadają odpowiedniej historii kredytowej i bank może odrzucić ich wniosek wyłącznie ze względu na niewystarczająca ocenę scorringową. Dlatego też, aby zmniejszyć ryzyko podczas współpracy, bank dołącza do zobowiązań kredytowych inne osoby, na przykład rodziców studenta.